تاریخ : 31/فروردين/1394 - 15:11
کد خبر : 1042
سرویس خبری :
 

معرفی اجمالی اتاق فکرحقوق

معرفی اجمالی اتاق فکرحقوق

انقلاب اسلامی نوید دهندة روزگاری نو و تمدنی الهی و اسلامی است که در جهان مدرن و در بستر غربی امکان سخن گفتن و احیاء امر قدسی را فراهم دیده است.

انقلاب اسلامی نوید دهندة روزگاری نو و تمدنی الهی و اسلامی است که در جهان مدرن و در بستر غربی امکان سخن گفتن و احیاء امر قدسی را فراهم دیده است. عمق تخالف انقلاب اسلامی با نظام غربی و مدرن نه در عرصة سیاسی بلکه در افقهای علمی و تفکری است و هویت انقلاب اسلامی در مبارزه و مخالفت با مشهورات غربی و حرکت نظری و عملی به سوی ممکنترین تمدن دوران غیبت است که رو به سوی تربیت نیروی انسانی منتظر سو گیری شده است.

این افق گشائی در تمامی ساحات علوم متبلور است و از جمله علم حقوق به مثابة علم ضمانت بخش به کلیت تمدنی یک تمدن و حافظ ارزشهای اسای آن باید در نسبت با آن افق و عالم جدید بتواند خود را باز تعریف کند. باقی ماندن در جهان کنونی نتیجهای جز بازتولید همین روابط را نخواهد داشت. این کارگروه در پی آن است که با توجه به نسبت بین انقلاب اسلامی و حقوق و فقه معاصر به تأمل و تولید ادبیات در این عرصه بپردازد.

در این راستا فعالیت­های متنوع و گسترده­ای صورت گرفته است که شرح آن در گزارش­های دیگر آمده است.

 

 


منبع : کارگروه علوم انسانی
کد خبرنگار : 12